Header Ads

โรงพยาบาลนางรอง ให้บริการทันตกรรมในเรือนจำอำเภอนางรอง

นายแพทย์วัชรพงษ์ ชอบสุข  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนางรอง  ได้มอบหมายให้ ทันตแพทย์หญิงนันทิยา  รัมณีย์รัตนากุล และคณะออก ให้บริการทันตกรรมในเรือนจำอำเภอนางรอง ระหว่างวันที่  6-7 มกราคม 2565  โดยมี นายณรงค์พงศ์  พิศิลป์ ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอนางรอง และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ผลงานการให้บริการมีดังนี้  -อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ(อส.รจ)ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 47 คน-ตรวจฟัน 235 คน   -ถอนฟัน 128 คน/150 ซี่-ขูดหินปูน 43 คน  -อุดฟัน 5 คน/ 5 ซี่ /11 ด้าน-ให้คำแนะนำ/จ่ายยา/อื่นๆ 11 คน!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​ 0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.