Header Ads

“นายอำเภอผักไห่ นำทีมสมาชิกกิ่งกาชาด ออกตรวจเยี่ยม จุดตรวจเทศกาลปีใหม่ 2565 ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในคืนสุดท้าย ของการตั้งจุดตรวจ 7 วันอันตราย”

วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป นายอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอผักไห่ และสมาชิก อส. ได้ร่วมออกตรวจและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ ด่านชุมชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จำนวน 10 จุด โดยได้มอบน้ำดื่มเพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งในคืนวันที่ 4 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ไปจนถึงเวลา 24.00 น. จะเป็นการตั้งจุดตรวจในคืนสุดท้าย      สำหรับการตั้งจุดตรวจ ด่านชุมชนที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 จนถึงปัจจุบัน อำเภอผักไห่ ได้ดำเนินการปรับกลยุทธ์ในการตั้งจุดตรวจ ด่านชุมชน ให้เหมาะสมกับพื้นที่ และใช้กำลังฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. อปพร. มากกว่า 500 นาย ในการป้องกันอุบัติเหตุ และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางสัญจรช่วงเทศกาลปีใหม่ และได้จัดจิตอาสาพระราชทาน เข้าประจำจุดบริการประชาชน พร้อมกับตรวจคัดกรอง ATK ให้กับผู้เดินทางด้วย!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.