Header Ads

ลงพื้นที่ติดตามให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในการรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด19)

วันนี้(6 ม.ค.65) เวลา 10.00 น.นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ ต่วนใจ สาธารณสุขอำเภอผักไห่   ลงพื้นที่ติดตามให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในการรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด19) ซึ่งมีประชาชน มาร่วมฉีดฯในครั้งนี้ 300 คน ที่ รพ.สต.จักราช ต.จักราช อ.ผักไห่   ทั้งนี้มีนายเกรียงศักดิ์ พิมพ์พันธ์ดี นายกเทศมนตรีลาดชะโด นายสมชาติ จริตธรรม กำนันต.จักราช เข้าร่วมเยี่ยมให้กำลังใจด้วย  สำหรับอำเภอผักไห่ มีประชากรอยู่อาศัยในพื้นที่ 36,918 คน มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนแบ่งตามกลุ่ม ดังนี้-กลุ่มอายุ 18 ปีขึ้นไป คิดเป็น 85.97%-กลุ่มอายุ 12-17 ปี คิดเป็น 95.18%-กลุ่ม 608 คิดเป็น76.63 %รวมที่-ฉีดเข็ม 1 คิดเห็น 92.18%-ฉีดกระตุ้น เข็ม 2 คิดเป็น 63.80%-ฉีดกระตุ้น เข็ม 3 คิดเป็น 40.67%!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.