Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจร้านประกอบการเสริมสวย เน้นย้ำมาตรการ และรณรงค์ใช้ Thai Stop Covid+ ประเมินตนเอง

นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย กอ.รมน.จังหวัดนครสวรรค์ สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ นางกัลยา สังคหัตถากร ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขฯ เทศบาลนครนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจร้านประกอบการเสริมสวยในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อเน้นย้ำมาตรการเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกทั้งได้มีการสุ่มตรวจหาเชื้อ COVID-19 (ATK) ให้แก่เจ้าของและพนักงานร้านเสริมสวย และการรณรงค์การใช้ แพลตฟอร์ม Thai Stop Covid+  เพื่อศึกษาข้อปฏิบัติ และประเมินมาตรฐานความปลอดภัยเบื้องต้นด้วยตนเอง!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.