Header Ads

นครสวรรค์​ ลงนามบันทึก MOU ความร่วมมือในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ระหว่าง เทศบาล​นครนครสวรรค์​ สถานีตำรวจ​ภูธร​จังหวัด​นครสวรรค์​ บางม่วง และ สถานีตำรวจหนองปลิง


ณ ห้องประชุม​ชั้น 5 เทศบาล​นครนครสวรรค์​ ได้บันทึกข้อตกลง (MOU)​ ความร่วมมือในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครสวรรค์ โดยได้ดำเนินการตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 โดยมี นายจิตตเกษมณ์​ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พลตำรวจตรีระพีพงษ์​ สุข​ไพบูลย์​ ผู้​บังคับการ​ต​ำ​ร​วจ​ภูธร​จังหวัด​นครสวรรค์นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์พันตำรวจเอกธนานันท์วิทย์ ศรีบุญเรือง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ พันตำรวจเอกเสฏฐวุฒิ รอดจันทร์​ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ พันตำรวจเอกครรชิต ชาตินันท์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางม่วง พันตำรวจเอกธีระยุทธ สุทธิพนไพศาล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองปลิง ได้ร่วมในพิธีลงนาม(MOU)​ในครั้งนี้ซึ่งในการจัดลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)​ ระหว่างเทศบาลนครนครสวรรค์ และสำนักงานตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ สถานีตำรวจภูธรวังม่วง สถานีตำรวจภูธรหนองปลิง ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 จะทำขึ้นเพื่อ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรม และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครสวรรค์และพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมสร้างองค์กรความรู้ให้ประชาชน เด็กและเยาวชน องค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนให้เข้าถึงมีส่วนร่วมและช่วยเหลือสนับสนุนเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชน เด็กและเยาวชนได้รู้เท่าทัน สามารถป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ และเพื่อตอบสนองการดำเนินงานของรัฐบาลในการป้องกันอาชญากรรม และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาล เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่ ซึ่งกรอบแนวทางในการดำเนินการเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ให้การสนับสนุนด้านระบบเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือ อุปกรณ์ งบประมาณ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)​ ระบบเครือข่าย (Networks)​ พร้อมบุคลากรด้านการบริหารจัดการระบบและการบำรุงรักษาระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพตลอดจนให้บริการข้อมูลจากกล้องวงจรปิดเพื่อประกอบการสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำความผิดต่อเจ้าหน้าที่และให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนตามคำร้องของผู้ที่ได้รับผลกระทบและเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โดยตรง!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​ 0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.