Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรม "เสวนายามเช้า (Morning Talk) " กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนครสวรรค์

วันนี้ (20 ธันวาคม 2564) เวลา 09.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์   เป็นประธานกิจกรรม "เสวนายามเช้า (Morning Talk) " ร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนครสวรรค์ครั้งที่ 2/2564 โดยมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหารจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมฯ ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์📍โดยในกิจกรรมได้มีการพูดคุยปรึกษาหารือในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ แนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดนครสวรรค์!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.