Header Ads

รองผู้ว่าสี่แคว ลงพื้นที่เยี่ยมชม สวนลำไย บ้านใหม่ราชสีมา อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์


วันนี้ (8 ธันวาคม 2564) เวลา 12.30 น. นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกลำไย บ้านใหม่ราชสีมา หมู่ 14 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์  พร้อมแนะแนวทาง ส่งเสริมสินค้าผลผลิตการเกษตร การแปรรูป  ให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรอีกทางหนึ่งสวนลำไย บ้านใหม่ราชสีมา มีรสชาติหวาน เป็นลำไยนอกฤดู มีเนื้อที่กว่า 300 ไร่ หมู่ 14 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ โดยจะออกผลผลิตถึงมกราคม 2565 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ นายศุภณัฐ ชื้นชม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 14  ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 097-925-1957 !!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.