Header Ads

เมืองสี่แคว จัดกิจกรรม​วันกีฬาแห่งชาติ ณโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม นครสวรรค์

ณ โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม นครสวรรค์ นายชยันต์​ ศิริ​มา​ศ​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​ เป็น​ประธานเปิดการจัดกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2564​ โดยมี นายจิตร์ติพนธ์  สัตตะพันธ์คีรี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กกท.นครสวรรค์​ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2529 มีมติเห็นชอบให้วันที่ 16 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันกีฬาแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ทางการกีฬาของประเทศไทย โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ณ กรุงเทพมหานคร​ และทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบประเภท โอ.เค และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ส่งทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญรางวัลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวันสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ ของชาวไทย จังหวัดนครสวรรค์ จึงได้จัดการแข่งขันชักกะเย่อชิงชนะเลิศจังหวัดนครสวรรค์ขึ้น และเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน และส่งเสริมการกีฬาของจังหวัดนครสวรรค์ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ จึงได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงาน ที่ได้ให้การสนับสนุนกีฬาของจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อยมามณฑลทหารบกที่ 31 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ คลังจังหวัดนครสวรรค์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนๅกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 และโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​ 0979998240!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.