Header Ads

คณะทำงานด้านการสอบสวนอุบัติเหตุทางถนนและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง จังหวัดนครสวรรค์ ตรวจสอบจุดกลับรถบริเวณหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กำหนดมาตรการ ป้องกันอุบัติเหตุ

นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานคณะทำงานด้านการสอบสวนฯและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง ด้านอุบัติภัยทางถนนจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมคณะทำงาน พร้อมลงพื้นที่ เพื่อกำหนดแนวทางมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุ ที่บริเวณจุดกลับรถ หน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข      สืบเนื่องจากบริเวณดังกล่าว มีศูนย์ราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่หลายหน่วยงาน มีข้าราชการเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งยานพาหนะจำนวนมาก ประกอบกับเป็นเส้นทางสายหลัก จากสายเหนือที่สัญจรผ่านจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งขาขึ้นและขาล่อง ส่งผลให้มีปริมาณรถสัญจรผ่านจำนวนมากในแต่ละวัน  ที่ผ่านมา พบว่าจุดกลับรถดังกล่าว มีปัญหาด้านอุบัติเหตุ เกิดขึ้นต่อเนื่อง  ทั้งอุบัติเหตุที่เกิดจากการกลับรถ หรือการข้ามที่กระชัดชิด  จุดอับสายตา  การฝ่าฝืนกฎจราจร  วิ่งย้อน  และตัดหน้ากระชัดชิด  ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุมีผู้บาดเจ็บ รวมถึงการสูญเสียชีวิต เป็นระยะๆทั้งในช่วงวันหยุดต่อเนื่องหลายวันที่มีปริมาณรถจำนวนมากหรือในวันปกติ     คณะทำงานด้านการตรวจสอบฯและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงด้านอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนครสวรรค์ ได้ประชุมหาข้อสรุปที่จะเป็นการลดการสูญเสียและหาแนวทางปฏิบัติ ให้เป็นที่ข้อสรุป  ภายหลังการประชุมข้อมูลที่ได้จากการทำประชามติของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากพื้นที่โดยรอบ พร้อมทั้งลงพื้นที่ในวันนี้  โดยมีมติ ดังนี้ ระยะที่ 1 (เร่งด่วน) ให้เร่งดำเนินการทันที  ได้แก่  การติดตั้งเสาจราจรล้มลุก เพื่อบังคับเลน ในจุดกลับรถ ให้รถวิ่งได้เฉพาะการกลับรถเท่านั้น ห้ามวิ่งข้าม (เข้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข)  ทั้งขาขึ้นและขาล่อง  โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ไปกลับรถใต้สะพาน บริเวณ หน้าเรือนจำคลองโพธิ์    ระยะที่ 2  กำหนดแผนงานเพื่อขอรับงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดให้เป็นสามแยกมีสัญญาณไฟจราจร  บริเวณจุดตัดแยกสับไฟ เชื่อมกับถนนถหลโยธินได้อย่างสมบูรณ์ รวมถึงปรับผิวจราจรให้ต่ำลงเพื่อลดแรงสำหรับรถที่มาจากขาล่อง ก่อนเข้าสู่สัญญาณไฟ ที่จะมีในจุดนี้     ทั้งนี้ ที่ประชุมให้ฝ่ายเลขา สรุปรายละเอียดที่ได้ รวมถึงประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง นำเข้าที่ประชุมระดับจังหวัด เพื่อออกเป็นมติของจังหวัดนครสวรรค์ ต่อไป !!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.