Header Ads

นักเรียนโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา ได้เข้ารับโล่ เยาวชนดีเด่นจากนายกรัฐมนตรี

ในวันเด็กแห่งชาติ 8 มกราคม 65พระราชอุทัยโสภณ,ดร. ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เปิดเผยว่ามีนักเรียน 2 คนของโรงเรียนอึทัยธรรมานึวัตร ได้รับคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ได้แก่ นายภัทรวี พุ่มทอง ประธานชมรมเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี และนางสาวศิริพรรณนิภา  สากุลา คณะกรรมการฝ่ายธุรการชมรมเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งนักเรียนทั้งสองคน เป็นนักเรียนโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยาเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดี  มีความประพฤติดีเด่น เข้าร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนทุกกิจกรรม และเป็นเด็กที่มีจิตอาสา ชอบช่วยเหลือโรงเรียน  ช่วยเหลือเพื่อน ช่วยกิจกรรมส่วนรวมเพื่อสาธารณประโยชน์ ตลอดจนกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาและกิจกรรมของชุมชนอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ ทั้งสองคนจึงได้รับพิจารณาคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปี 2565 โดยจะได้รับโล่เกียรติยศของกระทรวงศึกษาธิการจาก  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งจะเป็นผู้มอบรางวัลให้ในวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ที่จะถึงนี้สำหรับโรงเรียนอุทัยธรรมาวัตรวิทยา เป็นโรงเรียนเอกชนดีเด่นของจังหวัดอุทัยธานี ได้รับโล่รางวัลมากมายหลายด้าน ซึ่งมีพระราชอุทัยโสภณ,ดร.เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานีและเจ้าอาวาสวัดหนองขุนชาติ เป็นผู้รับใบอนุญาต มีนายสมบุญ  ทิพรังศรี เป็นผู้จัดการโรงเรียน และมีนางสงวนทรัพย์ ทิพรังศรี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน นับได้ว่านักเรียนทั้ง 2 ของโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยาได้สร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและจังหวัดอุทัยธานี ให้มีชื่อเสียงอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดี และถือว่าเป็นเยาวชนต้นแบบ เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนรุ่นใหม่ที่น่าส่งเสริมสนับสนุนต่อไป!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.