Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกข้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า

วันนี้ (23 ธันวาคม 2564) เวลา 09.30 น.  นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ณ ห้องประชุม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยที่ประชุมได้รายงาน การฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดนครสวรรค์ (ปภ.) และเรื่องเพื่อพิจารณา มอบหมายภารกิจ และการเตรียมการของหน่วยงานต่างๆ กำหนดการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดนครสวรรค์ ณ บริเวณวนอุทยานเขาหลวง ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  และเน้นย้ำให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดการเกิดมลพิษจากแหล่งกำเนิดต่างๆ!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.