Header Ads

ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์​ เข้าร่วมประชุม​คณะกรรมการ​และ​คณะ​ท​ำ​งาน​ส่งเสริม​ผ้า​ถิ่น​ไทย​

วันนี้(๑๕ ธ.ค.๖๔)​ เวลา​ ๑๐.๓๐ น.  คุณพัชรพร สุขไพบูลย์  ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานส่งเสริมผ้าถิ่นไทยในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายจังหวัดนครสวรรค์ โดยแต่งตั้งให้ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ เป็นรองประธานกรรมการคณะทำงานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมช่องทางการตลาด ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์  อ.เมืองนครสวรรค์  จว.นครสวรรค์!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.