Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานส่งเสริมผ้าถิ่นไทยในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐาน และอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม

วันนี้ (15 ธันวาคม 2564) เวลา 10.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์   ประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานส่งเสริมผ้าถิ่นไทยในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบาย จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์โดยที่ประชุมได้ รับมอบนโยบาการประชุมเพื่อกำหนดแผนดำเนินงาน และพัฒนาลวดลายผ้าให้มีความชัด เจน สวยงาม มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ และผลิตลายผ้าพระราชทาน "ผ้าลายขอเจ้า ฟ้าสิริวัณณารีฯ" ให้สวยงามมากยิ่งขึ้น รวมถึงการจัดตั้งโรงเรียนสอนการทอผ้าให้กับเยาวชน คนรุ่นใหม่ และการนำนวัตกรรมเส้นใยจากวัตถุดิบในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้แทนเส้นใยผ้า ,การกำหนดแผน พัฒนาการออกแบบผ้าเครื่องแต่งกายด้วยผ้าทอที่ผลิตในจังหวัด ในรูปแบบดีไซน์ที่ใส่เป็น ชุดทำงาน ชุดลำลอง ชุดร่วมสมัย ที่สามารถใส่ได้ทุกโอกาส และแผนทำแคตตาล็อกผ้าทอลายต่างๆ ผ้าแต่งกายต้นแบบในรูปแบบดีไชน์ต่างๆ เพื่อเผยสื่อต่างๆ การประชาสัมพันธ์ผ้าแต่งกายต้นแบบด้วยการจัดประกวด การเดินแบบ รวมถึงการส่งเสริมช่องทาง การตลาดทั้งในจังหวัด ต่างจังหวัด และช่องทางตลาดออนไลน์ต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมแต่ละพื้นที่ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้กระจาย สู่ชุมชนท้องถิ่นต่างๆ!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.