Header Ads

กมธ.วิสามัญพิจารณาจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร ประชุมหาแนวทางนำสายลงดินรองรับเมืองปากน้ำโพเป็นสมาร์ทซิตี้

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.64  ที่ห้องประชุมชั้น 5  เทศบาลนครนครสวรรค์   อ.เมือง จ.นครสวรรค์    นายภิญโญ  นิโรจน์  ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดระเบียบสายไฟฟ้า  สายสื่อสาร  และการบริหารจัดการไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ  สภาผู้แทนราษฏร    พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการฯ  ได้ร่วมประชุม   การพัฒนาระบบไฟฟ้าลงใต้ดิน และจัดระเบียบสายในพื้นที่ตัวเมืองนครสวรรค์      โดยมีนายชยันต์  ศิริมาศ  ผวจ.นครสวรรค์  นายจิตต์เกษมณ์    นิโรจน์ธนรัฐ   นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์    พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น โยธาธิการและผังเมือง   อบจ.นครสวรรค์   รวมทั้งหน่วยงานด้านระบบไฟฟ้าและสายสื่อสาร   เช่น นายสงกรานต์   ชุติธนธีระกุล   ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี   นายศิริชัย  เงินงอก  ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.นครสวรรค์   ผู้บริหารจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เขต 3  และบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)เข้าร่วมประชุมด้วย              ในที่ประชุมนายจิตตเกษมณ์   ได้กล่าวถึงภาพรวมการดำเนินงานด้านการพัฒนาต่างๆ  ที่รัฐบาลผลักดันให้เทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นเทศบาลนำร่องในโครงการที่ย่านอัจฉริยะ  (Smart Block). ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาไปสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้  อย่างเต็มรูปแบบ                     นอกจากนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  (กฟภ.)ยังได้นำเสนอแผนการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินในหลายเส้นทาง เช่น หน้าอุทยานสวรรค์  (หนองสมบุญ) ถึง สี่แยกพหลโยธิน     ในโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ    ซึ่งขณะนี้รอการอนุญาตจากแขวงการ ทางนครสวรรค์ ที่1  เพื่อจะได้ดำเนินการก่อสร้าง      รวมทั้งเส้นทางที่เทศบาลนครนครสวรรค์ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการสำรวจการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน 3 จุด คือ   บริเวณแยกเวียงดอย - เทศบาลนครนครสวรรค์   บริเวณสนามกีฬา จ.นครสวรรค์ -สะพานเดชาติวงศ์   และ บริเวณแยกพหลโยธิน-สะพานข้ามแม่น้ำปิง   เพื่อรองรับการเป็นสมาร์ทซิตี้    ของจัหวัดนครสวรรค์   นอกจากนี้ยังมีแผนดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่ตัวเมืองนครสวรรค์ เพื่อลดปัญหาสายสื่อสารที่รกรุงรังและเป็นการปรับปรุงทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมในเส้นทางวิกฤตในตัวเมืองนครสวรรค์                ด้าน ผวจ.นครสวรรค์  กล่าวว่า  ตนเองอยากเห็นนครสวรรค์เป็นเหมือนเมืองจีน    เพราะเปรียบแล้วเป็นเสมือนลิตเติ้ลไชน่า  ดังนั้นจึงควรมีความสว่างไสวสวยงาม     บางพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวควรให้มีการประดับและตกแต่งไฟ      ส่วนระบบไฟจราจรตามแยกต่างๆต้องมีการวางระบบอัตโนมัติแบบอัจฉริยะเพื่อควบคุมตามสภาพจราจรที่มีความมากน้อยของพาหนะ   รวมทั้งระบบ IOT ที่ควบคุมระบบไฟส่องสว่างตามเส้นทาง เพื่อประหยัดพลังงาน   นอกจากนี้การนำสายไฟฟ้าลงใต้ตินควรมีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นเจ้าภาพในการลงทุนด้านท่อร้อยสายขนาดใหญ่เพราะการใช้งานในสายสื่อสารเยอะมาก เชื่อว่าคุ้มทุนแน่นอน    แต่กฏเกณฑ์และกติกาของภาครัฐยังไม่ทันสมัย  จึงต้องมีการปรับตัวให้รองรับต่อการพัฒนา   และเชื่อว่าใน 5-10 ปีนี้นครสวรรค์จะต้องเจริญอย่างรวดเร็วมาก  ดังนั้นจึงต้องรีบดำเนินการบูรณาการให้สอดคล้องกับอนาคต.!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.