Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 51/2564 ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครสวรรค์

วันนี้ (15 ธันวาคม 2564) เวลา 13.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 51/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครสวรรค์ และพิจารณามาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์โดยที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผลการดำเนินการป้องกันโควิด-19 และรายงานข้อมูลการกักตัวใน SQ รายงานข้อมูลจุดพักคอย (C) และรายงานข้อมูลโรงพยาบาลสนาม รายงานข้อมูลหมู่บ้านสีฟ้า การแจ้งข้อสรุปหนังสือข้อสั่งการของ ศบค.มท. การแจ้งการเข้าดำเนินโครงการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก ในจังหวัดนครสวรรค์ การพิจารณาแผนการจัดสรรวัคซีน Moderna ที่ได้รับการบริจาค การปรับมาตรการป้องกันโรคโควิด - 19 ในการจัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่ การพิจารณามาตราการเพื่อดำเนินการตามแนวทางของร้านอาหารที่จะเข้าร่วมกับนครสวรรค์แคร์ NAKHONSAWAN CARE 📌ทั้งนี้ ในการประชุมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อยและให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป!!!!?! ต้อย รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.