Header Ads

“นายอำเภอผักไห่ และนายกกิ่งกาชาดอำเภอผักไห่ มอบผ้าห่มคลายหนาว แก่เด็ก ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ จำนวน 50 ราย”

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. ที่หอประชุมอำเภอผักไห่ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ และนางอรนฤมล ธุระพันธ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอผักไห่ มอบผ้าห่มคลายหนาวให้กับประชาชน จำนวน 50 ราย โดยกลุ่มประชาชนดังกล่าว เป็นกลุ่มเด็ก ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลผักไห่ ตำบลอมฤต ตำบลตาลาน ตำบลลาดชิด และตำบลบ้านใหญ่ ซึ่งการมอบผ้าห่มในครั้งเป็นความห่วงใยจากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากปัจจุบันได้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ทำให้อากาศเริ่มเย็นลง      สำหรับการรับมอบผ้าห่มคลายหนาวในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานโดยนายอำเภอผักไห่ และนายกิ่งกาชาดอำเภอผักไห่ ด้วยการประสานงาน และบันทึกข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันพ้นภัย ของสภากาชาดไทย (วันหยุด แต่หัวใจแห่งความห่วงใย เราไม่เคยหยุด)!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.