Header Ads

เมืองปากน้ำโพ เริ่มแล้ว "เทศกาลหุ่นโคมไฟ​ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ครั้งที่ 4"

ณ คลองญวน ชวนรักษ์ นายชยันต์​ ศิริมาศ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​ เป็น​ประธาน​เปิดงาน "เทศกาลหุ่นโคมไฟ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ครั้งที่ 4" และกิจกรรม " คลองญวนชวนรักษ์​น้ำ รักษ์ปลา รักษาสิ่งแวดล้อม" ณ คลองญวนชวนรักษ์​ (โรงปรับปรุง​คุณภาพ​น้ำ)​ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ซึ่งการจัด " เทศกาลหุ่นโคมไฟ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ จังหวัดนครสวรรค์" ครั้งที่ 4 และกิจกรรม​ "คลองญวน ชวนรักษ์​น้ำ รักษ์ปลา รักษาสิางแวดล้อม"ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้กับการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ ตามนโยบาย " ท่องเที่ยวนครสวรรค์ Amazing ยิ่งกว่าเดิม" รวมถึงการส่งเสริมศิลปะหุ่นโคมไฟ เพื่อให้เกิดเป็นเทศกาลหุ่นโคมไฟอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี โดยเริ่มตั้งแต่ วันที่ 26 ธันวาคม 2564​ ถึง วันที่ 3 ธันวาคม 2564​ นี้ งานเทศกาลหุ่นโคมไฟนครสวรรค์ ได้จัดขึ้นครั้งแรกในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยมูลนิธิส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ - เจ้าแม่ปากน้ำโพ โดยกำหนดมาจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่อยากผนวกอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรม ของชุมชนจีนชาวจังหวัดนครสวรรค์เข้าด้วยกัน ซึ่งผ่านการสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงต่อกับงานตรุษจีนปากน้ำโพ ซึ่งจะจัดต่อมาใน อีก 1 เดือนถัดไปในทุก ๆ ปี และต่อจากนั้นได้มีการส่งต่องานให้เป็นความร่วมมือ ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ของจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งการจัดงานในแต่ละครั้งนั้นสามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศได้มากกว่า 100,000 คน ทำให้ เงินหมุนเวียนในจังหวัดนครสวรรค์มากกว่า 50 ล้านบาท ซึ่งรูปแบบการจัดงานเทศกาลหุ่นโคมไฟ​ครั้งนี้ มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการสมาชิกหอการค้าฯ และสมาชิกเครือข่ายกลุ่มธุรกิจ Biz   Club จังหวัด​นครสวรรค์​ และจังหวัดใกล้เคียง โดยกิจกรรมสำคัญ เป็นการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมถึงการจัดหุ่นโคมไฟที่มีความหลากหลาย สวยงาม ตระการตา โดยทางหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ ได้มุ่งหวังให้งานเทศกาลหุ่นโคมไฟบรรจุเข้าไปในปฏิทินการท่องเที่ยวประเพณีประจำปีของจังหวัดนครสวรรค์อีกด้วย!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.