Header Ads

นายอำเภอผักให่ บูรณาการ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาที่ค้างคามาร่วม 4 ปี

วันนี้ (30 พ.ย. 64) เวลา 09.00 - 12.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ ลงพื้นที่พร้อมด้วยนายถนอมศักดิ์ เถาทอง ตัวแทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาเสนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดิน นายนันทวัฒน์ ครองญาติ ตัวแทนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตัวแทนจากธนารักษ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อร่วมกันตรวจสอบเขตที่ดินของชลประทานที่ราษฎรกล่าวอ้างว่ามีผู้บุกรุก เพราะสร้างสิ่งกีดขวางปิดทางเข้าออก สร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎร ม.3 ต.หนองน้ำใหญ่ อ.ผักไห่ มากกว่า 3 ปีแล้ว      ซึ่งจากการรังวัดชี้แนวเขตในวันนี้ ได้พยายามแก้ไขปัญหา เรื่องการปิดทางเข้าออกที่สร้างความเดือดร้อนให้ราษฎร โดยมีราษฎรคู่กรณีและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมด้วย แม้ว่าในวันนี้จะยังไม่ได้ข้อยุติดังกล่าว แต่มีแนวโน้มความเป็นมิตรที่ดีขึ้น ของคู่ขัดแย้งและทางอำเภอผักไห่ จะพยายามในการเจรจาให้ได้ข้อยุติโดยเร็วต่อไป นายรัฐพล ธุระ​พันธุ์​ นายอ​ำ​เภอ​ผักไห่​ กล่าว!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.