Header Ads

“อำเภอผักไห่ เปิดศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปีใหม่ 2565 เพื่อรณรงค์และกระตุ้นเตือน ให้อุบัติเหตุเป็น 0 % ภายใต้คำขวัญ”ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น.นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 พร้อมด้วยปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น นายกเทศมนตรีตำบลลาดชะโด สมาชิกกิ่งกาชาด ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรจักราชกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หน่วยกู้ภัย ได้เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีนายอำเภอผักไห่ เป็นประธานในพิธี บริเวณจุดตรวจหน้าเทศบาลตำบลลาดชะโด จากนั้นเวลา 17.00 น. เป็นประธานรเปิดด่านชุมชน บริเวณถนนผักไห่-ป่าโมก หน้าทางเข้าวัดไผ่ล้อม ต.ลาดน้ำเค็ม อ.ผักไห่ สำหรับการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ดังกล่าว มุ่งหวังเพื่อให้อำเภอผักไห่ มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งนี้อำเภอผักไห่ ได้กำหนดตั้ง จุดตรวจ ด่านชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 10 จุด ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565 เพื่อคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยจัดกำลังฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครต่างๆ เข้าประจำจุด และมอบหมายให้ ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการต่าง ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจตลอด 7 วัน ภายใต้คำขวัญ "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ"!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​0619525644!!!!

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น.นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 พร้อมด้วยปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น นายกเทศมนตรีตำบลลาดชะโด สมาชิกกิ่งกาชาด ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรจักราชกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หน่วยกู้ภัย ได้เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีนายอำเภอผักไห่ เป็นประธานในพิธี บริเวณจุดตรวจหน้าเทศบาลตำบลลาดชะโด     จากนั้นเวลา 17.00 น. เป็นประธานรเปิดด่านชุมชน บริเวณถนนผักไห่-ป่าโมก หน้าทางเข้าวัดไผ่ล้อม ต.ลาดน้ำเค็ม อ.ผักไห่     สำหรับการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ดังกล่าว มุ่งหวังเพื่อให้อำเภอผักไห่ มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน      ทั้งนี้อำเภอผักไห่ ได้กำหนดตั้ง จุดตรวจ ด่านชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 10 จุด ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565 เพื่อคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยจัดกำลังฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครต่างๆ เข้าประจำจุด และมอบหมายให้ ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการต่าง ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจตลอด 7 วัน ภายใต้คำขวัญ "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ"!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.