Header Ads

ประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์สนใจเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19กันอย่างต่อเนื่อง ในขณะพื้นที่พบการระบาดรอบใหม่ในห้างสรรพสินค้าทางจังหวัดได้สั่งปิดพร้อมทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว

ประชาชนที่มีอายุ 12 ปี ขึ้นไปในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์สนใจเข้าแถวต่อคิวเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ห้างบิ๊กซี2 กันอย่างคึกคัก  โดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนทยอยเดินทางมารับบัตรคิวเพื่อทำการซีดวัคซีนโดวิด-19 เข็มแรกกันเป็นจำนวนมาก  หลังทางโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ประกาศให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่1 โดยไม่ต้องจองล่วงหน้า   จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงานบอกว่า  หลังจากที่มีการประกาศให้ประชาชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่สามารถเข้ามารับวัคซีนไฟเซอร์แบบไม่ไต้องจองล่วงหน้า  ซึ่งประชาชนกลุ่มดังกล่าวนำเพียงบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ก็สามารถเข้าไปขอรับบัตรคิวรับการฉีดวัคซีนโควิด-19ได้ทันที  ทำให้ในขณะนี้มีประชาชนสนใจเข้ามารับการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก โดยทางโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์กำหนดให้ผู้ที่มีความต้องการฉีดวัคซีนสามารถมารับบัตรเข้าคิวฉีดตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น.โดยจะรับฉีดวัคซีนได้ประมาณชั่วโมงละ 150 คน ส่วนพื้นที่พบการแพร่ระบาดรอบใหม่ที่บริเวณห้างสรรพสินค้า  ในเบื้องต้นคณะกรรมการควบคุมโรคได้สั่งปิด 3 วัน  เพื่อฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาดพื้นที่แล้วในขณะที่สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครสวรรค์ (รายวัน) วันที่ 7 ธันวาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อ44 ราย เสียชีวิต 0 ราย  สัมผัสภายในจังหวัด 40 ราย  เดินทางจากต่างจังหวัด 1 ราย  รอสอบสวน 3 รายกำลังรักษา 365 ราย ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ยอดสะสม 17,304 ราย รักษาหายแล้ว ยอดสะสม 16,713 ราย (เพิ่ม 69 ราย)  เสียชีวิต 226 ราย!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.