Header Ads

คณะอนุกรรมการการติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE เรือนจำอำเภอนางรอง

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ชมรม  TO BE NUMBER ONE  เรือนจำอำเภอนางรอง  นำโดย นายณรงค์พงศ์  พิศิลป์  ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอนางรอง  หัวหน้าส่วนราชการอำเภอนางรอง และเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมให้การต้อนรับ นายพีรพัฒน์  พรศิริเลิศกิจ  อดีตอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  นายสมบูรณ์  ตรัยศิลานนท์  อดีตอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน  ชมรม TO BE NUMBER ONE  ประเภทเรือนจำ/ทัณฑสถาน  กลุ่มดีเด่น  ระดับประเทศ  รอบลงพื้นที่  ประจำปี 2564  ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ผ่านเข้ารอบประเทศจำนวน  8 ชมรม  


!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.