Header Ads

“นายอำเภอผักไห่ ลงพื้นบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่อง หลังเกิดน้ำท่วมชุมชนริมแม่น้ำน้อย”

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลผักไห่ แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อส. ได้นำไข่ไก่ จำนวน 42 แผง ไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ริมแม่น้ำน้อย ในพื้นที่หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 โดยนายอำเภอผักไห่ ได้มอบไข่ไก่ให้ครัวเรือนละ 1 แผง รวมทั้งสิ้น 42 ครัวเรือน ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน และเป็นการช่วยเหลือด้านการยังชีพในเบื้องต้น โดยประชาชนรู้สึกยินดีและดีใจที่นายอำเภอ ไม่ทอดทิ้งประชาชน!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.