Header Ads

“นายอำเภอผักไห่ ลงพื้นที่ตำบลบ้านแค พบปะเยี่ยมเยียน มอบถุงยังชีพให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม”

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านแค และสมาชิก อส. ได้ลงพื้นที่ หมู่ 4 และหมู่ 5 ตำบลบ้านแค เพื่อให้กำลังใจประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตำบลบ้านแค น้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่บางพื้นที่น้ำยังคงท่วมบ้านเรือนประชาชน และน้ำที่ขังอยู่ในพื้นที่เริ่มน้ำเสียโดยนายอำเภอผักไห่ ได้นำส้วมพลาสติกสำหรับใช้ในครัวเรือน และถุงยังชีพไปมอบให้กับประชาชนที่บ้านยังถูกน้ำท่วม พร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำท่วม และความห่วงใยจากผู้ว่าราชการจังหวัด ตลอดจนได้ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เชิงรุกการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.