Header Ads

“ชาวบ้านยังเดือนร้อนหนัก เนื่องจากน้ำในลำคลองยังไม่ลด ด้านนายอำเภอ เข้าช่วยเหลือมอบถุงยังชีพ บรรเทาปัญหาความเดือดร้อน”

       วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.30 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ผู้ใหญ่บ้านบ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ตำบลผักไห่ สมาชิก อส และอาสาสมัครมูลนิธิพุทไธสวรรย์ นำถุงยังชีพจำนวน 33 ชุด ไปมอบให้กับประชาชนที่ได้ความเดือดร้อน จากน้ำท่วม บริเวณแนวคลองลาดชะโด ในพื้นที่ ม. 3 ตำบลผักไห่ โดยได้รับการสนับสนุนเรือในการเข้าพื้นที่และลำเลียงถุงยังชีพจากทีมงานอาสาสมัครมูลนิธิพุทไธสวรรย์ จุดผักไห่ 2     ทั้งนี้ชาวบ้านรู้สึกยินดี ที่นายอำเภอนำถึงยังชีพมามอบให้ เนื่องจากแต่ละครัวเรือนถูกน้ำท่วมมาเป็นเวลากว่า 2 เดือน โดยนายอำเภอผักไห่ ได้สอบถามถึงความเป็นอยู่ และกล่าวให้กำลังใจทุกคนที่ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.