Header Ads

การสูบส่งน้ำเพื่อเตรียมสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ณ แหล่งกักเก็บน้ำบึงอ้อ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์

บริเวณหน้าวัดท่าทอง บ้านท่าทอง หมํ่ที่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก จังหวัดนครสวรรค์ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิด"การสูบส่งน้ำเพื่อเตรียมสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ปี 2564​/2565​ ณ แหล่งกักเก็บน้ำบึงอ้อ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ โดยมี นายปรีชา​ เดช​พันธุ์​ นายกฤชเพชร​ เพชระบ​ู​รณ​ิ​น​ นายจุมพฎ​ วรรณ​ฉัตร​สิริ​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พันเอก นภัส ศรีธนโชต เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 31​ พันเอกสุรพัศม์ นำชัยรุ่งรัศมี รอง ผอ.รมน.จังหวัดนครสวรรค์​ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา​ พลับ​น้อย​ ปลัด​จังหวัด​นครสวรรค์​ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวนครสวรรค์ตก เข้าร่วมในพิธีฯด้วยรัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญกับการเก็บกักน้ำ เพื่อใช้ในช่วงฤดูแล้ง ในปลายปี 2564 และต้นปี 2565 จึงได้มีการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง สืบเนื่องจากพายุดีเปรสชั่น"เตี้ยนหมู่" ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์ และได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2564 และพายุได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ ประมาณเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564​ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ ครบถึง 15 อำเภอ นครสวรรค์จึงได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากพายุ"เตี้ยนหมู่" ครอบคลุม 15 อำเภอ 123 ตำบล 1,258 หมู่บ้าน 36 ชุมชน​ 56,700 ครัวเรือนการสูบส่งน้ำ เข้าแหล่งกักเก็บน้ำบึงอ้อ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 970 ไร่ สามารถกักเก็บน้ำได้ถึง 5 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2-6-7-10 ตำบลนครสวรรค์​ตก อำเภอเมือง ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกักน้อยมาก เนื่องจากเส้นทางน้ำที่จะไหลเข้าบึงอ้อตื้นเขิน ทำให้ไม่เพียงพอในการใช้สอย ของประชาชนในพื้นที่ ประกอบกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เสนอเรื่องให้กรมบัญชีกลาง ว่าด้วยเงินทดลองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากการดำเนินการกักเก็บน้ำเข้าสู่บึงอ้อในครั้งนี้ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และเป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 10 รวม 1,090 ครัวเรือน 3,524 คน โดยใช้เครื่องจักรจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเขต 8 กำแพงเพชร ซึ่งสูบน้ำจากคลองบางไผ่ เข้าบึงอ้อ ในระยะทาง 750 เมตร ปริมาณน้ำประมาณ 500,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งในการดำเนินงานในครั้งนี้จะใช้ระยะเวลาดำเนินงานประมาณ 22 วัน!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.