Header Ads

ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จัดงานสืบสานประเพณีกิจกรรมพื้นบ้าน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น นายรัฐพล ธุระ​พันธุ์​ นายอำเภอผักไห่ เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแข่งขันกีฬาทางน้ำ ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายกเทศมนตรี​อำเภอผักไห่ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องชาว ตำบลบ้านใหญ่ และใกล้เคียง เข้าร่วมในพิธีฯ โดยมีนายวรวีร์​ แย้มโสภี กำนันตำบลบ้านใหญ่ กล่าวว่าด้วยตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ชุมชนที่ 35 เทศบาลเมืองผักไห่ ได้จัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้าน ของชาวบ้านใหญ่ ด้วยการแข่งขันกีฬาทางน้ำ โดยเฉพาะเรือพาย และวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถลอยน้ำได้ ซึ่งการจัดแข่งขันในวันนี้ ณ บริเวณที่ทำการกำนันตำบลบ้านใหญ่ เลขที่ 63 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหญ่  อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อสร้างความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในชุมชน โดยร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ช่วยเสริมสร้างส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ ให้เป็นที่แพร่หลาย โดยก่อนการแข่งขัน นายผักไห่พร้อม​คณะ​ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยของสนามแข่งขัน ซึ่งในวันนี้มีการจัดการแข่งขันเรือพายพื้นบ้าน เรือหัวใบ้ท้ายบอด เรือพายหัวเดียว พายกระทะ กะละมังในยางรถยนต์ และแข่งขันชกมวยทะเล ซึ่งการจัดกิจกรรม​ในวันนี้ ยังปฏิบัติตามแนวทาง ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดคณะกรรมการโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยให้ประชาชนที่มาร่วมในกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เช็คอินผ่านแอพพลิเคชั่น"ไทยชนะ" ทุกครั้งเมื่อจะเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดด้านนายรัฐ​พล​ ธุระ​พันธุ์​นายอำเภอผักไห่ เผยว่า กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศผ่อนคลายการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก และแออัด แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด โดยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลามันล้างมือบ่อยๆและวัดอุณหภูมิร่างกาย และกิจกรรมดังกล่าวคาดว่าจะสร้างความสมัครสมาน สามัคคี อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนในชุมชนเห็นความสำคัญในการออกกำลังกายมากขึ้น พร้อม ให้ความชื่นชมกับคณะกรรมการจัดงานที่ตั้งใจให้งานนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนคลายเครียดจากภาวะวิกฤตที่ผ่านมา!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.