Header Ads

สุดชายแดน ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ น้ำยังท่วมขัง คาดใช้เวลาเป็นเดือนกว่าน้ำจะลด ด้านนายอำเภอผักไห่ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชน


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง กำนันตำบลลำตะเคียน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสมาชิก อส. ได้ลงพื้นที่ตำบลลำตะเคียน เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลลำตะเคียน ซึ่งมีผู้ประสบภัยน้ำท่วมประมาณ 360 ครัวเรือนสำหรับพื้นที่ตำบลลำตะเคียน แบ่งออกเป็น 5 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นพื้นที่สุดเขตการปกครองของอำเภอผักไห่ ติดกับอำเภอบางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพื้นที่ที่อยู่กลางทุ่ง และเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาทั้งภัยแล้ง น้ำท่วม โดยสถานการณ์น้ำท่วมขณะนี้ แม้ปริมาณน้ำจะลดลงไปมาก แต่น้ำก็ยังท่วมบ้านเรือนประชาชน ทำให้การใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ลำบาก การใช้ห้องสุขาไม่มีความสะดวก โดยคาดว่าต้องใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 เดือน น้ำจึงจะลดลงเป็นปกติ!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.