Header Ads

“นายอำเภอผักไห่ ใช้อีเอ็มบอล แก้น้ำเน่าเสีย พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ยังประสบภัยน้ำท่วม”

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.30 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง กำนันตำบลนาคู อ.ผักไห่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลนาคู อ.ผักไห่ และสมาชิก อส. ลงพื้นที่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลนาคู อ.ผักไห่ เพื่อตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่รอยต่อจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งพบว่าพื้นที่ทั้ง 2 หมู่บ้าน ถูกน้ำท่วมเสียหายเป็นเวลามากกว่า 2 เดือน ระดับน้ำเริ่มลดลงเป็นบ้างส่วนแต่ยังมีบางส่วนที่น้ำยังท่วมขัง โดยน้ำที่ท่วมขังเริ่มเกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย นายรัฐ​พล​ ธุระ​พันธุ์​ นายอำเภอผักไห่ จึงได้นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ใช้อีเอ็มบอลในการบำบัดน้ำเสีย ทั้งนี้ยังได้มอบถุงยังชีพให้กับครัวเรือนที่ยังประสบภัยน้ำท่วมทั้ง 2 หมู่บ้าน จำนวน 54 ครัวเรือน จากการคาดการณ์ น้ำจะลดลงในระดับปกติในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลาอีกประมาณ 1 เดือนถึงจะสู่สภาวะปกติ!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.