Header Ads

“เลิกงาน ยามค่ำ นายอำเภอผักไห่ ลงพื้นที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ตำบลดอนลาน”

       วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลดอนลาน และสมาชิก อส. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลดอนลาน ซึ่งน้ำเอ่อท่วมบ้านเรือนประชาชน มาเป็นเวลา 2 เดือน ส่งผลให้การใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนมีความยากลำบาก     การลงพื้นที่ครั้งนี้ นายอำเภอผักไห่ พร้อมคณะ ได้นำถุงยังชีพ ซึ่งประกอบด้วย เครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค น้ำดื่ม ไปมอบให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และได้สำรวจพื้นที่ตลอดแนวคลองลาดชะโด เพื่อวางแผนการแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับประชาชนทุกครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้ ซึ่งคาดการณ์ว่า ประชาชนต้องอาศัยอยู่ในสภาพน้ำท่วมเช่นนี้ไปอีกประมาณหนึ่งเดือนครึ่ง น้ำถึงจะลดลงเป็นปกติ!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.