Header Ads

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์- ชัยนาท และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานีและชัยนาท จำนวน 64 โรงเรียน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานีและชัยนาท จำนวน 64 โรงเรียน โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.วิชัย  เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองอธิการบดีฯ ในพิธีมีกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์🍒ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร ​0619525644🍒
ขับเคลื่อนโดย Blogger.