Header Ads

บิ๊กอ้อ ทอดกฐินสามัคคีตำรวจภูธรภาค 6 เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์เสมาสนะ

วันที่ 17 พฤศจิกายน​ 2564​ พลตำรวจโท อัคราเดช พิมลศรี  ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 นางภคมน พิมลศรี ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรภาค6 พร้อมด้วยรองผู้บัญชาการตำรวจภูธร6 พลตำรวจตรี สิทธิชัย โล่กันภัยพลตำรวจตรี เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ พลตำรวจตรี พยูห์ ธนะศรีสืบวงศ์ พลตำรวจตรีอรรถสิทธิ์ สุดสงวน  พลตำรวจตรี อิทธิพล สุวรรณวัฒนะ  พลตำรวจตรี ระวีพรรษอมรมุนีพงศ์ ข้าราชการตำรวจภูธรภาค 6 และมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้า งานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะ ณ สำนักสงฆ์เขาตาหมื่นเจริญธรรม(ธรรมยุต) หมู่12 บ้านหนองมะค่า ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมีท่านเจ้าคุณพระสุเมธีธรรมภาณ(ดร) เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย-ตาก(ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดสีตลาราม ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตากเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เมื่อเวลา07.00 พลตำรวจโท อัคราเดช พิมลศรี ได้ตั้งองค์กฐินสามัคคี ในเวลา10.47นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6 ได้ถวายกฐินสามัคคี เป็นยอดเงิน 2,092,541 บาท (สองล้านเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทบาทถวน)   ประวัติความเป็นมาของ สำนักสงฆ์เขาตามหมื่นเจริญธรรม(ธรรมยุต) สาขาของวัดสีตลาราม ชาวบ้านเรียกว่าวัดเขาตาหมื่นคงมเพราะตั้งอยุ่ติดเขาตาหมื่นคง หมู่12 บ้านหนองมะค่า ต.โปงแดง เขตป่าสงวนแม่สลิด-โป่งแดง ท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง และสถานีตำรวจภูธรวังประจบ ก่อตั้งเมื่อปี พุทธศักราช 2556 ชาวบ้านได้นิมนต์พระสงฆ์สายธรรมยุตมาจำพรรษาเพื่อสอนวิปัสนากรรมฐาน ยุคแรกมีความยากลำบากเรื่องที่พักและขาดแคลนน้ำแลไฟฟ้า มีผู้ปฎิบัติธรรมได้ช่วยกันสร้างเสนาสนะเพิ่มตามโอกาส พอกันแดดกันฝนให้พระสงฆ์ได้อยู่จำพรรษา ในบางปีคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดตาก จัดโครงการสำคัญ เช่น เปิดอบรมสามเณรภาคฤดูร้อนและสอบธรรมศึกษาตามหลักสูตรของแม่กองธรรมสนามหลวง ปัจจุบันเสนาสนะ ระบบน้ำและไฟฟ้า ซึ่งสร้างไว้นานเกิดชำรุดไม่ปลอดภัยสมควรที่จะต้องพัฒนาปรับปรุงให้มีสภาพที่ดีต่อไป    เมื่อมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2564 ที่ผ่ามา องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง มีมติรับรองให้พื้นที่ บริเวณที่ตั้งสำนักสงฆ์จำนวน15ไร่ เพื่อสร้างเป็นวัด ขณะนี้ได้ยื่นเอกสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการของกรมป่าไม้กับทางสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดตาก คณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดตากได้สนับสนุนบูรณะซ่อมแซมเสนาสนะของสำนักสงฆ์แห่งนี้ เพื่อให้พร้อมใช้ในการประกอบศาสนกิจของคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนสืบต่อไป!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร ​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.