Header Ads

ตร.สี่แคว เปิดโครงการนำร่อง"สมาร์ทเซฟตี้โซน" ยกระดับความปลอดภัยยุค 4.0

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครสวรรค์ นาย​จุมพฏ​   วรรณ​ฉัตร​ศิริ​ รอง​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​ เป็น​ประธาน​การประชุม​แต่งตั้งคณะกรรมการ​ เครือข่ายป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก โดยมี นายจิตต​เกษมณ์​ นิ​โรจน์​ธน​รัฐ​ นายก​เทศมนตรี​นคร​นครสวรรค์​ พันตำรวจเอกธนานันท์วิชญ์ ศรีบุญเรือง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ​ ประธานชุมชน​ในพื้นที่ และสื่อมวลชน เข้าร่วมในกิจกรรมฯ  ตามที่รัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์ของประเทศไทยว่า " ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้จัดทำ " โครงการ Smart City Zone 4.0 หรือ โครงการ Smart Safety Zone 4.0" ขึ้น เพื่อเป็นโครงการนำร่องในเขตพื้นที่ ต่าง ๆ ภาคละ 1 พื้นที่ โดยมีเป้าหมายพัฒนารูปแบบวิธีการป้องกัน อาชญากรรม โดยใช้นวัตกรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวคิด " เมืองอัจฉริยะ" ต่อมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อนุมัติให้ขยายผลการดำเนินงาน ตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 โดยให้คัดเลือกสถานีตำรวจเข้าร่วมโครงการจังหวัดละ 1 แห่ง ในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ได้พิจารณาให้สถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ เป็นสถานีตำรวจเข้าร่วมโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ในงบประมาณ 2565เพื่อเป็นการดำเนินการตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวิสัยทัศน์ ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกประจำสถานีตำรวจภูธรนครสวรรค์ ตามแนวทางสร้างเครือข่ายร่วมกับพันธมิตรหลักของชุมชน(Big Six)​ ซึ่งมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานที่ปรึกษา นายจุมพฏ วรรณ​ฉัตร​ศิริ​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะ​พิงค์​ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจตรีระพีพงษ์ สุข​ไพบูลย์​ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ พันตำรวจเอกธนานันท์วิทญ์ ศรีบุญเรือง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ นายสุวิทย์ เดชครุฑ นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ และ นายจิตเกษมณ์​ นิ​โรจน์​ธน​รัฐ​ นายก​เทศมนตรี​นคร​นครสวรรค์​ เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา โดยในที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งคณะทำงานโดยโครงการ Smart Safety Zone 4.0 จำนวน 4 พื้นที่เป้าหมาย โดยในที่ประชุมได้คัดเลือก สวนอุทยานหนองสมบูรณ์ เป็นสถานที่นำร่องในโครงการ โดยโครงการดังกล่าวจะมีการจดทำบันทึกข้อตกลง MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไป!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.