Header Ads

“นายอำเภอผักไห่ ลงพื้นที่ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมเลือกตั้ง อบต. 28 พฤศจิกายนนี้ ไร้ปัญหา อุปสรรค เผยให้เลือกคนดี ใส่ใจบ้านเมือง มาร่วมพัฒนาท้องถิ่น”

วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30 น.) นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ ได้เดินทางไปตรวจสอบความเรียบร้อย ในการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 โดยในวันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ จัดหน่วยเลือกตั้ง การรับอุปกรณ์ หีบบัตร และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อแจกจ่ายให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแต่ละแห่ง ซึ่งการดำเนินการยังไม่มีปัญหา อุปสรรคใดๆ พร้อมที่จะดำเนินการจัดการเลือกตั้งได้ สำหรับพื้นที่อำเภอผักไห่ มีองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ จำนวน 8 แห่ง โดยนายอำเภอได้กำชับ ให้กับข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้วางตัวเป็นกลาง และไม่ใช้อำนาจหน้าที่เข้าไปแทรกแซงการเลือกตั้ง และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ เลือกผู้สมัครที่เป็นคนดี ใส่ใจบ้านเมือง และพร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชน!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.