Header Ads

เมืองสี่แคว ออกตรวจให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์ และบังคับใช้กฎหมาย ตามคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานประกอบการโต๊ะสนุกเกอร์ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

วันที่  16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น.  ภายใต้การอำนวยการของ นายชยันต์ ศิริมาศ ผวจ.นว.  พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รอง ผวจ.นว. พ.อ. สุรพัศม์ นำชัยรุ่งรัศมี รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ว.(ท.) ว่า ที่ ร.ต. ปรีชา พลับน้อย ปจ.นว. นายสุวิทย์ เดชครุฑ นอ.เมืองฯ สั่งการให้บูรณาการ พนักงานฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ กอ.รมน. เจ้าหน้าที่ สคร.3 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ออกตรวจให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์ และบังคับใช้กฎหมาย ตามคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ในสถานประกอบการโต๊ะสนุกเกอร์ และสถานที่ที่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1. P.A สนุ๊กเกอร์ 2. อัศวิน สนุ๊กเกอร์ 3. SS. สนุ๊กเกอร์ 4. ชมรมสนุ๊กเกอร์ 5. เย็นเซสนุ๊กเกอร์และ 6. 925 สนุ๊กเกอร์ผลการปฏิบัติ เจ้าของผู้ประกอบการฯ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ และคำสั่งจังหวัดฯ เป็นอย่างดี!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.