Header Ads

ผักไห่ เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด 19 ไม่หมดไปจากโลก แต่เราต้องมีสติอยู่กับมันให้ได้

       วันนี้ (16 พ.ย. 64) เวลา 08.30 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ เห็นครบ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ได้ประสานนำทีมสาธารสุข ลงพื้นที่ตรวจเชื้อโควิด -19 เชิงรุก (ATK) ที่โรงเรียนเทพประสิทธิวิทยา เนื่องจากเป็นวันเปิดเทอมวันแรก ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 3 
     โดยวันนี้มีนักเรียน คุณครู และบุคคลกรของทางโรงเรียน ได้ตรวจหาเชื้อแบบ ATK ทั้งหมด 105 คน ซึ่งได้โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบสลับกันเรียน ดังนี้
      1. นักเรียนชั้น อ.1-3 และ ป.1-3 จะเรียนวันจันทร์/พุธ/ศุกร์ ห้องละไม่เกิน 25 คน (On hand, On demand)
     2. นักเรียนชั้น ป.4-6 จะเรียนวันอังคาร/พฤหัสบดี/ศุกร์ ห้องละไม่เกิน 25 คน ( On hand, On line) 
     3. ก่อนเข้าห้องเรียนได้มีการวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมใส่หน้ากากอนามัย และนั่งเรียนแบบเว้นระยะห่าง
     ทั้งนี้นายอำเภอได้เน้นย้ำให้ทางโรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค ซึ่งทางโรงเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้ผู้ปกครองที่เดินทางมาส่งบุตรหลานเข้าเรียนวันแรกมีความเชื่อมั่นในการเปิดภาคเรียน
!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.