Header Ads

บิ๊กอ้อ ทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอุโบสถและยกช่อฟ้าอุโบสถ 2 ชั้น


พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 นางภคมน พิมลศรี ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 6 ผบ.อุทัย ทัพอาสา อดีต ผบ.เรือนจำ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.จังหวัดอุทัยธานี​ ข้าราชการในสงัดตำรวจภูธร​ภาค 6​ และมีผู้จิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564​ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอุโบสถ และยกช่อฟ้าอุโบสถ 2 ชั้น ณ วัดหนองเป็ดก่า เลขที่ 99 หมู่ที่ 15 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยมีพระอธิการฐิติ ฐตสวโร เจ้าอาวาสวัดหนองเป็ดก่า เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ซึ่งเวลา 08.00​ น พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ได้ตั้งองค์กฐินสามัคคี พร้อมแห่องค์กฐินรอบพระอุโบสถของวัดหนองเป็ดก่า เสร็จได้ถวายผ้ากฐิสามัคคี​ และถวายภัตตาหาร​แด่พระสงฆ์​ หลังจากนั้นเวลา 14.09 น ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 พร้อมคณะ ได้ร่วมในพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ 2 ชั้น    ประวัติความเป็นมาของ วัดหนองเป็ดก่าสร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2534 โดยมีประวัติว่ามีนายสาคร แก้วมั่น ได้เป็นผู้ริเริ่มดำเนินการสร้างวัดขึ้นมา และได้มีนามตามชื่อบ้าน เนื่องจากที่หมู่บ้านแถวนี้เป็นป่า คงมีหนองน้ำและมีนกเป็ดก่ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงเอานิมิตหมายมาตั้งชื่อวัดและบ้านเป็นลำดับมา และบ้านอยู่ห่างไกลจากวัดอื่นมาก ไม่สะดวกในการที่จะเดินทางไปบำเพ็ญกุศล จึงดำเนินการตั้งวัดขึ้นมา เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ชื่อ พระอธิการฐิติ ฐตสํวโร อายุ 363 ปี พรรษา 20 วุฒิ ม.3 นักธรรมชั้นโท  ซึ่งยอดกฐินในครั้งนี้ยอดจำนวนทั้งสิ้น 1, 248, 226 บาท!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644 !!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.