Header Ads

นราธิวาส-พาณิชย์นราธิวาสจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความรู้เบื้องต้นการนำเข้า-ส่งออก ยุค New Norrnal “สร้างโอกาสจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์อย่างมืออาชีพ

 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมชั้น 6 โรงแรมตันหยง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความรู้เบื้องต้นการนำเข้าส่งออก ยุค New Norrnal “ภายใต้โครงการปั้นต้นกล้าก้าวสู่การเป็น Smart Trader โดยมีนายอุดม ศรีสมทรง พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ วิทยากร ตลอดจนผู้ประกอบการเข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้


สำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความรู้เบื้องต้นการนำเข้า ส่งออก ยุค New Normal” ตามโครงการปั้น ต้นกล้าก้าวสู่การเป็น Smart Trader กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 ราย โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นผู้สนใจการประกอบธุรกิจนำเข้า-ส่งออก และการขายผ่านช่องทางออนไลน์ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อวางแผนและกลยุทธ์การทำ ธุรกิจในปีนี้ และเทรนด์ปี 2565 ซึ่งเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลง เต็มไปด้วยความท้าทาย ประกอบกับเทรนด์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุค New Normal เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้น ผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้เท่าทัน พร้อมรับมือความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา


โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส ได้จัดอบรมการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์ ซึ่งได้ตระหนักการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป เป็นการสร้างโอกาสการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง การตลาดออนไลน์ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการรายเดิม บัณฑิตที่ว่างงานจบจากต่างประเทศ (อินโดนีเซีย มาเลเซีย ) เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ผู้ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาด Covid – 19 เครือข่าย Biz Club และประชาชนที่สนใจเป็นต้น


ด้านนายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ปัจจุบันถือว่าเป็นยุคทองในการทำธุรกิจผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) ฉะนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง และเป็นสิ่งสำคัญ ที่ทุกคนควรได้รับการพัฒนาภาพรวมของ การประกอบธุรกิจนำเข้า-ส่งออกและด้านการตลาดออนไลน์ขั้นพื้นฐานในประเทศและ ต่างประเทศ ซึ่งสามารถขยายฐานลูกค้าไปยังต่างประเทศ ก่อนที่จะต่อยอดในขั้นสูงขึ้น ในปัจจุบันยุค New Normal พฤติกรรมของผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้เวลากับการใช้มือถือเป็นเวลามากขึ้น การซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ก็เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก และขายผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ ได้อย่างมืออาชีพ และเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนใน พื้นที่ส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อีกด้วย


ทั้งนี้การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความรู้เบื้องต้นการนำเข้าส่งออก ยุค New Norrnal “ภายใต้โครงการปั้นต้นกล้าก้าวสู่การเป็น Smart Trader ในครั้งนี้มีการบรรยายในหัวข้อ“พลิกวิกฤติวิบัติใหม่ New Normal จากเส้นทางผู้ผลิตเป็นผู้ส่งออก และการบรรยายหัวข้อความรู้พื้นฐานในการส่งออก โดยแนะนำการเจาะตลาดต่างประเทศ เขาทำกันอย่างไร อาชีพใหม่ Smart Trader หรือ Exporter ตลอดจนแฉกลยทธ์ การทําตลาดต่างประเทศอีกด้วย


         /////////////

ข่าว/กรียา//นราธิวาส

ขับเคลื่อนโดย Blogger.