Header Ads

เก้าเลี้ยวเตรียมจัดประชุม​ใหญ่​สหกรณ์การเกษตร บ้านหาดเสลา

วันนี้ตั้งแต่เวลา  09.30 น.นายสรณต  ณ ศรีโตนายอำเภอเก้าเลี้ยวเชิญประธานสหกรณ์การเกษตรบ้านหาดเสลา  จก. มาพบเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการจัดการประชุมใหญ่  สมาชิกสหกรณ์ฯเพื่อให้เป็นไปตามมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  และให้การต้อนรับ ผต.การเลือกตั้งประจำ จ.นครสวรรค์ ที่เดินทางมาติดตามและประสานงานการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิก อบต.และนายก อบต.ในพื้นที่ อ เก้าเลี้ยว ที่ห้องปฎิบัติราชการนายอำเภอ!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.