Header Ads

กิจกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชนในโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน พิพิธภัณฑ์ชุมชนจันเสน อ.ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

วันนี้ (24 ตุลาคม 2564) เวลา 09.00 น. นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้การต้อนรับ เรือโทสุภาสชาญ ทัศนกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมคณะฯ และสื่อมวลชน ในกิจกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชนในโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน ปี 2564 ณ พิพิธภัณฑ์ชุมชนจันเสน อ.ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยกิจกรรม ชมพิพิธภัณฑ์จันเสน นมัสการ พระมหาธาตุเจดีย์ศรีจันเสน ซึ่งจัดแสดงโบราณวัตถุและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยแบ่ง การจัดแสดงเป็น 15 จุด เชื่อมโยงเรื่องราวของเมืองโบราณจันเสนในอดีตตั้งแต่สมัยทวารวดี จนถึงปัจจุบัน ชมศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช จัดแสดงเรื่องราวมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนจันเสน เรื่องการทอผ้างานจักสาน เศรษฐกิจพอเพียง และจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ส่วนชั้นบนประดิษฐานหลวงพ่อนาคน้อย การจัดแสดงนิทรรศการพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อโอด และกิจกรรมทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ด้วยกี่กระตุก ภูมิปัญญาที่เกิดจากการมัดย้อมเป็นลวดลายแล้วนำมาทอเส้นฝ้ายทีละเส้นเพื่อเป็นผ้าหนึ่งผืนด้วยความใส่ใจ จนได้ผืนผ้าที่มีความประณีต มีลวดลายสวยงามที่มาจากจินตนาการของการมัดย้อม อีกทั้งยังมีอาหารพื้นถิ่นอย่างเช่น ชุดขนมจีนจันเสน  ข้าวห่อใบบัว ขนมบัวลอยเสน่ห์จันเสน และเมี่ยงบัวหลวง อีกด้วยด้วย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้รับดำเนินงานโครงการสลากสรรค์ สร้างเพื่อชุมชน ปีงบประมาณ 2564 จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยพิพิธภัณฑ์ชุมชนจันเสน ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมรับการพัฒนาด้านสินค้า อาหาร และกิจกรรมท่องเที่ยว ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 - ปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสู่โอกาสใหม่ทางการตลาด เสริมด้วยแนวคิดการนำทักษะดิจิทัล ที่ เหมาะสมกับบริบทชุมชน เป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับชุมชน สู่ "ชุมชนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน"!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.