Header Ads

รมช.กระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกรียงไกร และชุมชนบางปรอง

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกรียงไกร และชุมชนบางปรอง นายชยันต์​ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน นายจุมพฎ​ วรรณ​ฉัตร​สิริ​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์​ นิโรจน์ธนรัฐ นายก เทศมนตรีนครนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ และประชาชนชาวอำเภอเมืองนครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับ นายนิพนธ์​ บุญ​ญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มาตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้โดยมี นายชยันต์​ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้กล่าวสรุปรายงานสถานการณ์ของจังหวัดนครสวรรค์ ว่าจังหวัดนครสวรรค์ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย มีน้ำป่าไหลหลาก และจะล้นตลิ่งเข้าท่วมขังในพื้นที่ นับตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2564 มีพื้นที่ประสบภัยทั้งหมด 15 อำเภอ 100 ตำบล 952 หมู่บ้าน 52,914 ครัวเรือน ประกอบด้วย อำเภอเมืองนครสวรรค์ ชุมแสง หนองบัว ตากฟ้า พยุหะ ไพศาลี ท่าตะโก ตาคลี โกรกพระบรรพตพิสัย ลาดยาว แม่วงก์​แท่เปิน ชุมตาบง และ เก้าเลี้ยว บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 16, 939 หลัง เส้นทางคมนาคมสายหลักและสายรองได้รับความเสียหาย 216 แห่ง และพื้นที่การเกษตร เสียหาย 744,665.50 ไร่ ด้านการประมง 334 บ่อ ด้านปศุสัตว์ 1​19,786 ตัว  ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าว ทางจังหวัด นครสวรรค์ อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ​ และภาคเอกชน ได้เข้าไปในการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของราชการต่อไป!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.