Header Ads

ฝ่ายปกครองลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอผักไห่

วันที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ นางอรนฤมล ธุระพันธ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอผักไห่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลกุฎี และสมาชิก อส. ลงพื้นช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่บ้านหนองแขยงหมู่ที่ 1 ตำบลกุฎี ซึ่งถนนสัญจรถูกน้ำท่วมตัดขาดจากภายนอก ต้องใช้เรือในการสัญจร ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการใช้ชีวิตประจำวัน และการเดินทางออกมาซื้อหาอาหารโดยนายอำเภอผักไห่ ได้นำถุงยังชีพ ซึ่งเป็นความห่วงใยจากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มามอบให้กับประชาชน จำนวน 175 ครัวเรือน โดยได้มอบให้กับประชาชนที่ศาลากลางหมู่บ้าน และส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถเดินทางออกมาได้ นายอำเภอผักไห่ ได้นำถุงยังชีพ ไปมอบให้ทางเรือถึงครัวเรือน เพื่อพบปะ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และสอบถามความเป็นอยู่ พร้อมกับกล่าวให้กำลังใจและรับทราบปัญหาที่เกิดกับประชาชน พร้อมกำชับให้ผู้นำท้องที่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในทุกด้าน      จากนั้นเวลา 14.00 น. นายอำเภอผักไห่พร้อมคณะ ได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่หมู่ 6 และหมู่ 7 ตำบลผักไห่!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.