Header Ads

ที่ปรึกษา​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​แรงงาน มอบส้วม สำหรับใช้ในครัวเรือน ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ ได้ให้การต้อนรับนางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดของกระทรวงแรงงาน ซึ่งได้เดินทางมามอบส้วมสำหรับใช้ในครัวเรือนให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน 10 ชุด โดยนายอำเภอผักไห่ ได้นำที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ ลงพื้นพื้นที่ตำบลกุฎีเพื่อให้เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ถูกน้ำท่วมบ้านเรือนมาเป็นเวลากว่า 1 เดือน และได้มอบส้วมให้กับพระสงฆ์ที่วัดโคกทอง และประชาชนในพื้นที่หมู่ 10 ตำบลกุฎี!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.