Header Ads

กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบ​อุทก​ภ​ั​ย

เวลา 09.30 น ณ วัดหนองกระโดน หมู่ที่ 1​4  ตำบลหนองกระโดน​ อำเภอเมืองนครสวรรค์​ นาย ภิญโญ นิ​โรจน์​ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 1​  นครสวรรค์ เป็นตัวแทนสำนักนายกรัฐมนตรี​ มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ ตำบลหนองกระโดน​ หมู่ 6 และหมู่  14 ตำบลหนองกระโดน จำนวนจุดล่ะ 250 ชุด โดยมี นายสุวิทย์​ เดชครุฑ นายอำเภอเมือง​นคร​นครสวรรค์​ สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์     หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่​บ้าน​ อสม.เข้าร่วมในพิธี โดยปฏิบัติตามแนวทาง และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัดนาย​กิตติ​ ลิ้มศิริชัย  ปลัดอำเภออวุโส เมือง​นครสวรรค์​ กล่าวว่าอำเภอเมืองนครสวรรค์​ ได้รับผลกระทบจาก อิทธิพลของพายุ"เตี้ยนหมู่" ทำให้ประสบปัญหา​ด้านอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2564เป็นต้นมา และจังหวัดนครสวรรค์ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งในพื้นที่บ้านหนองกระโดน  อำเภอเมืองนครสรรค์มีราษฎรได้รับความเดือดร้อนจำนวน 16 หมู่บ้าน ทั้งนี้ สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเมือง ยังคงท่วมอย่างต่อเนื่อง และมีผู้ประสบภัย ที่ต้องการความช่วยเหลือหลายครัวเรือนหลังจากที่มีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน ในห้วงเดือนกันยายน 2564 ส่งผลให้ปริมาณน้ำในพื้นที่ต่างๆในพื้นที่อำเภอเมืองไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายหลายหลังคาเรือน และพื้นที่ทางการทางการเกษตรได้รับความเสียหายหลายพันไร่ ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว แต่ยังคงมีบางพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำดังนั้น กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย​ มอบให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! ิ 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.