Header Ads

“นายอำเภอผักไห่ นำทีมกำจัดวัชพืชเพื่อเปิดเส้นทางน้ำในคลองฤาไชย ตำบลกุฎี หวังให้ประชาชนได้สัญจรสะดวก หลังเกิดอุทกภัยในพื้นที่”

       วันนี้ (23 ต.ค.64) เวลา 8.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยนางอรนฤมล ธุระพันธ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอผักไห่ ได้ลงพื้นที่เพื่อร่วมดำเนินการและอำนวยการให้ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลกุฎี สมาชิก อส. เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.กุฎี และเจ้าหน้าที่ทหารกองพลทหารม้าที่ 2 รอ. ดำเนินการเปิดเส้นทางน้ำและเส้นทางสัญจรทางเรือในคลองฤาไชย ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สืบเนื่องจากในพื้นที่ได้เกิดอุทกภัย ทำให้น้ำท่วมบ้านเรือนและถนนภายในหมู่บ้าน ประชาชนจึงต้องใช้เรือในการเดินทาง ซึ่งน้ำได้พัดพาวัชพืชและผักตบชวามาอยู่ในคลอง ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางโดยเรือ นายอำเภอจึงได้สั่งการให้ทุกฝ่าย ร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนสามารถสัญจรทางเรือได้!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.