Header Ads

วัดหนองกระดูกเนื้อ จัดประเพณีตักบาตร​เทโว ข้าวต้มลูกโยน บุญเดือนสิบเอ็ด

อำเภอลาดยาว วัดหนองกระดูกเนื้อ จัดงานเทศกาลตักบาตรเทโวการตักบาตรเทโวเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ตักบาตรเทโว หรือเรียกว่า การตักบาตรเทโวโรหณะ ซึ่งคำว่า "เทโว” ย่อมาจาก "เทโวโรหณะ” แปลว่า การเสด็จจากเทวโลก การตักบาตรเทโวจึงเป็นการระลึกถึงวันที่พระพุทธองค์เสด็จกลับจากการโปรดพระพุทธมารดาในเทวโลก ประเพณีการทำบุญกุศลเนื่องในวันออกพรรษานี้ ทุกวัดในประเทศไทย ก็จะมีการจดพิธีการตักบาตรเทโวนี้ ตักบาตรเทโว หรือตักบาตรเทโวโรหณะ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์ในเวลาเช้าวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 หลังจากที่พระองค์ทรงจำพรรษาที่นั้นเป็นเวลา 3 เดือน ความสำคัญของวันเทโวโรหณะ เป็นวันที่มีการทำบุญตักบาตรที่พิเศษวันหนึ่ง กล่าวคือ ในพรรษาหนึ่งพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แสดงพระอภิธรรมโปรด พระมารดา และทรงจำพรรษาที่นั้น พอออกพรรษาก็เสด็จลงจากเทวโลกนั้นมายังโลกมนุษย์ โดยเสด็จลงที่เมืองสังกัสส์ ใกล้เมืองพาราณสี ชาวบ้านชาวเมืองทราบข่าวก็พากันไปทำบุญตักบาตรพระพุทธองค์ที่นั้น และเป็นการรับเสด็จพระพุทธองค์ด้วย กล่าวกันว่า ในวันนี้ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ คือ เทวดา มนุษย์ และสัตว์นรก ต่างมองเห็นซึ่งกันและกัน จึงเรียกวันนี้อีกชื่อหนึ่งว่า "วันพระเจ้าเปิดโลก” คือ เปิดให้เห็น กันทั้ง 3 โลกนั้นเอง                   การตักบาตรรับเสด็จพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติสืบเนื่อง ต่อกันมาเป็นประเพณี จนถึงเมืองไทย จึงเรียกประเพณีนี้ ว่า การตักบาตรเทโวโรหณะ เพื่อให้สะดวกในการสื่อความหมายนิยมสั้นๆ ว่า การตักบาตรเทโว ด้วยเหตุนี้ วันเทโวโรหณะจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วันตักบาตรเทโว และเมื่อถึงวันตักบาตรเทโว พุทธศาสนิกชนนิยมไปทำบุญตักบาตรกันที่วัด โดยแต่ละที่จะเตรียมของไปทำบุญ ในแบบที่อาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับที่วัดในแต่ละที่ เช่น เตรียมอาหารในตอนเช้า อาหารที่เตรียมเพื่อตักบาตรเป็นพิเศษในวันนี้ คือ ข้าวต้มมัด และข้าวต้มลูกโยน วัดบางวัดอาจจะจำลองสถานการณ์วันที่ พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกชั้นดาวดึงส์ คือ ประชาชนจะนั่งหรือยืนสองฝั่งทางลงจากอุโบสถ หรือศาลา ให้พระสงฆ์เดินเข้าแถวเรียงลำดับรับบาตรตรงกลาง โดยมีมัคนายก เดินอัญเชิญพระพุทธรูปนำหน้าแถวพระสงฆ์ หลักจากตักบาตรแล้ว มีการอาราธนาศีล สมาทานศีล และรักษาศีล ฟังธรรมและทำสมาธิตามโอกาส เพื่อทำให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใส แผ่เมตตา และกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติ ผู้ล่วงลับ และสรรพสัตว์       โดยในปีนี้ พระมหาสุภัค วิรโช  เจ้าอาวาสวัดหนองกระดูก​เนื้อ​ พร้อมคณะกรรมการวัด ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน  ร่วมกันจัดงานตักบาตรเทโวโรหณะ วันออกพรรษา ณ วัดหนองกระดูก​เนื้อ​ ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ และพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญ ร่วมงานตักบาตรเทโวโรหณะ  วันออกพรรษาในครั้งนี้  โดยมี พระสงฆ์ สามเณร เดินรับบิณฑบาตร ซึ่งทางวัดจะจัดรถประดับดอกไม้อย่างสวยงามพร้อมมีบาตรตั้งไว้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ตั้งจิตอธิษฐานพร้อมกับโยนข้าวต้มลูกโยนเข้าบาตร พร้อมกันนี้จะมีประชาชนแต่งกายตามชาติที่พันธุ์​เข้ามาร่วมตักบาตรกันอย่างมากมาย โดย  นำข้าวสารอาหารแห้ง ข้าวต้มลูกโยน  มาร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ สามเณร  โดยทางวัดได้ทำตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 โดยมีการตรวจคัดกรอง วัดอุณภูมิไข้กับผู้ที่มาร่วมงาน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมแสมก์ทุกคน ตามมาตรของรัฐบาล อย่างเคร่งคัด!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.