Header Ads

วัดห้วยรั้ว ทำพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ​ ในพระมหาเจดีย์

วันนี้เวลา  09.09 น.นายสรณต  ณ ศรีโตนายอำเภอเก้าเลี้ยวเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระมหาเจดีย์วัดห้วยรั้ว  ม.8 ต.หนองเต่า อ .เก้าเลี้ยวโดยมี  ท่านเจ้าคุณพระนิโรธรักขิต ( หลวงพ่อสุนทร ) วัดท่าพระเจริญพรต  บ้านมะเกลือ อ เมืองนครสวรรค์ที่ปรึกษาเจ้าคณะ จ.นครสวรรค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีประมาณ100 คน และปฎิบัติตามมาตราการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.