Header Ads

ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม

ณ บริเวณหน้าอาคาร ที่ทำการ ภ.จว.นครสวรรค์​ พลตำรวจตรี ระพีพงศ์ สุขไพบูลย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีปล่อยแถว ระดมกวาดล้างอาชญากรรม ตามมาตรการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม และการรักษาความสงบ เรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อดูแลรักษา ความสงบปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนชาวนครสวรรค์ตามข้อสั่งการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตำรวจภูธรภาค 6 ได้กำหนดให้ทำการระดมกวาดล้างอาชญากรรมห้วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 ถึง 31 ตุลาคม 2564​ และตามบัญชาการของ นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งรัดดำเนินการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน และเป็นภัยต่อสังคม รวมถึงความผิด เกี่ยวกับอาชญากรรมทั่วไป โดยให้นำผลการจับกุมห้วงที่ 1 มาวิเคราะห์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนระดมกวาดล้างอาชญากรรมตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ จึงได้จัดให้มีพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมขึ้น ในวันนี้ ประกอบด้วยข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ สถานีตำรวจภูธรบางม่วง สถานีตำรวจภูธรหนองปลิง กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ สถานีตำรวจทางหลวง สถานีตำรวจท่องเที่ยวนครสวรรค์ สถานีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนครสวรรค์ สถานีตำรวจรถไฟนครสวรรค์ กำลังทหารจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์ และอาสา รักษาดินแดนจังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งสิ้น 250 นาย ที่เข้าร่วมในพิธี!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.