Header Ads

องคมนตรี​ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญของพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรที่อำเภอผักไห่ ​

วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น. ที่อำเภอผักไห่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอผักไห่ โดยมีนายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ /นายอำเภอบางบาล นายอำเภอเสนา หัวหน้าส่วนราชระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ร่วมให้การต้อนรับในช่วงเช้า นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ ได้บรรยายสรุปสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ หลังจากนั้นได้เดินทางไปยังพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทาน ณ หอประชุมอำเภอผักไห่ โดยองคมนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวนจำนวน 1990 ชุด มอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายอำเภอ จากนั้นได้เดินทางไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่ 12 ตำบลกุฎี เพื่อมอบสิ่งของพระราชทานให้ประชาชน!!!!!ต้อย รอบ​รั้ว​ภูธร ​0619525644!!!! ​
ขับเคลื่อนโดย Blogger.