Header Ads

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเตรียมเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว “ท่องเที่ยวนครสวรรค์ Amazing ยิ่งกว่าเดิม”

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. หน่วยงานภาครัฐ การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครสวรรค์ กรมประมง พื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 นครสวรรค์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์. นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ นครสวรรค์ และอีกหลายหน่วยงาน รวมทั้งภาคเอกชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวโ ดยหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดให้การต้อนรับ ร่วมหารือ ขับเคลื่อนเตรียมการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว “ ท่องเที่ยวนครสวรรค์ amazing ยิ่งกว่าเดิม “  ตามนโยบายภาครัฐและจังหวัดนครสวรรค์  เพื่อเปิดแหล่งท่องเที่ยว “บึงบอระเพ็ด”  ต้อนรับนักท่องเที่ยว  ทั้งภายในจังหวัดและจังหวัดอื่นๆ เที่ยวชมดูนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ชิมปลารสเด็ดปากน้ำโพ  นั่งเรือเที่ยวชมธรรมชาติ ชมทุ่งบัวแดง. Amazing ยิ่งกว่าเดิม “ชมฝูงหิงห้อย” บึงบอระเพ็ด สถานที่ประชุม ณ อุทยานนกน้ำ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด อ.เมือง จังหวัดนครสวรรค์!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร ​0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.