Header Ads

เก้าเลี้ยว วางพวงมาลาถวายราชสักการะ​พระราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

วันนี้เวลา  08.39 น  นายสรณต  ณ ศรีโตนายอำเภอเก้าเลี้ยว เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2564  ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว โดยมี ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ และสมาชิกกาชาด อ.เก้าเลี้ยว ร่วมในพิธีประมาณ 100 คน โดยมีการปฎิบัติตามมาตราการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.